Пријемни испит за ученике основних школа / Тестови и решења за школску 2012/2013. годину

zbirke 2013

Пробни завршни испит на крају основног образовања и васпитања за школску 2012/2013. годину – Српски језик, математика и комбиновани тест (тестови и решења)

СРПСКИ ЈЕЗИК:

Тест са пробног завршног испита на крају основног образовања и васпитања за школску 2012/2013. годину / СРПСКИ ЈЕЗИК – ТЕСТ

Решење теста са пробног завршног испита на крају основног образовања и васпитања за школску 2012/2013. годину / СРПСКИ ЈЕЗИК – РЕШЕЊЕ ТЕСТА

МАТЕМАТИКА:

Тест са пробног завршног испита на крају основног образовања и васпитања за школску 2012/2013. годину / МАТЕМАТИКА – ТЕСТ

Решење теста са пробног завршног испита на крају основног образовања и васпитања за школску 2012/2013. годину / МАТЕМАТИКА – РЕШЕЊЕ ТЕСТА

КОМБИНОВАНИ ТЕСТ:

Тест са пробног завршног испита на крају основног образовања и васпитања за школску 2012/2013. годину / КОМБИНОВАНИ ТЕСТ

Решење теста са пробног завршног испита на крају основног образовања и васпитања за школску 2012/2013. годину / КОМБИНОВАНИ ТЕСТ – РЕШЕЊЕ ТЕСТА

Завршни испит на крају основног образовања и васпитања за школску 2012/2013. годину – Српски језик и математика (тестови и решења)

СРПСКИ ЈЕЗИК:

Тест са завршног испита на крају основног образовања и васпитања за школску 2012/2013. годину / СРПСКИ ЈЕЗИК – ТЕСТ

Решење теста са завршног испита на крају основног образовања и васпитања за школску 2012/2013. годину / СРПСКИ ЈЕЗИК – РЕШЕЊЕ ТЕСТА

МАТЕМАТИКА:

Тест са завршног испита на крају основног образовања и васпитања за школску 2012/2013. годину / МАТЕМАТИКА – ТЕСТ

Решење теста са завршног испита на крају основног образовања и васпитања за школску 2012/2013. годину / МАТЕМАТИКА – РЕШЕЊЕ ТЕСТА

Збирке задатака из српског језика и математике / Завршни испит, школска 2012/2013. година

zbirke 2013

Збирке задатака из српског језика и математике за завршни испит у основном образовању и васпитању за школску 2012/2013. годину

СРПСКИ ЈЕЗИК: Збирка задатака из СРПСКОГ ЈЕЗИКА за завршни испит у основном образовању и васпитању за школску 2012/2013. годину

МАТЕМАТИКА: Збирка задатака из МАТЕМАТИКЕ за завршни испит у основном образовању и васпитању за школску 2012/2013. годину

Књижевна олимпијада / Окружно такмичење за ученике основних школа и гимназија за школску 2012/2013. годину

srpski-jezik

Тестови и решења тестова са Окружног такмичења из књижевности – Књижевне олимпијаде за ученике основних школа и гимназија за школску 2012/2013. годину

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ:

VII разред – Тест и решење теста са Окружног такмичења из књижевности – Књижевне олимпијаде за ученике VII разреда за школску 2012/2013. годину

VIII разред – Тест и решење теста са Окружног такмичења из књижевности – Књижевне олимпијаде за ученике VIII разреда за школску 2012/2013. годину

СРЕДЊЕ ШКОЛЕ:

I разред – Тест и решење теста са Окружног такмичења из књижевности – Књижевне олимпијаде за ученике I разреда гимназије за школску 2012/2013. годину

II разред – Тест и решење теста са Окружног такмичења из књижевности – Књижевне олимпијаде за ученике II разреда гимназије за школску 2012/2013. годину

III разред – Тест и решење теста са Окружног такмичења из књижевности – Књижевне олимпијаде за ученике III разреда гимназије за школску 2012/2013. годину

IV разред – Тест и решење теста са Окружног такмичења из књижевности – Књижевне олимпијаде за ученике IV разреда гимназије за школску 2012/2013. годину