Књижевна олимпијада // Општинско такмичење – тестови и решења тестова за школску 2017/2018. годину – СШ

knjige

Општинско такмичење из књижевности (Књижевна олимпијада) за ученике средњих школа за школску 2017/2018. годину

Тестови и решења тестова

Први разред:

Тест и решење теста са Општинског такмичења из књижевности (Књижевна олимпијада) за ученике првог разреда гимназија и средњих стручних школа за школску 2017/2018. годину можете преузети овде.

Други разред:

Тест и решење теста са Општинског такмичења из књижевности (Књижевна олимпијада) за ученике другог разреда гимназија и средњих стручних школа за школску 2017/2018. годину можете преузети овде.

Трећи разред:

Тест и решење теста са Општинског такмичења из књижевности (Књижевна олимпијада) за ученике трећег разреда гимназија и средњих стручних школа за школску 2017/2018. годину можете преузети овде.

Четврти разред:

Тест и решење теста са Општинског такмичења из књижевности (Књижевна олимпијада) за ученике четвртог разреда гимназија и средњих стручних школа за школску 2017/2018. годину можете преузети овде.

Извор: Подружница Друштва за српски језик и књижевност Србије за Подунавски округ

Advertisements

Књижевна олимпијада // Општинско такмичење – тестови и решења тестова за школску 2017/2018. годину – ОШ

ko 2016

Општинско такмичење из књижевности (Књижевна олимпијада) за ученике основних школа за школску 2017/2018. годину

Тестови и решења тестова

Седми разред:

Тест са Општинског такмичења из књижевности (Књижевна олимпијада) за ученике седмог разреда за школску 2017/2018. годину можете преузети овде.

Осми разред:

Тест са Општинског такмичења из књижевности (Књижевна олимпијада) за ученике осмог разреда за школску 2017/2018. годину можете преузети овде.

Извор: Подружница Друштва за српски језик и књижевност Србије за Подунавски округ

Календар такмичења за школску 2017/2018. годину

Календар такмичења Друштва за српски језик и књижевност Србије за школску 2017/2018. годину

Календар такмичења са сатницом за све нивое такмичења из књижевности (Књижевна олимпијада) и српског језика (Српски језик и језичка култура) за школску 2017/2018. годину можете преузети на следећем линку.

Извор: Друштво за српски језик и књижевност Србије и Подружница Друштва за српски језик и књижевност Србије за Подунавски округ

Advertisements

Читанка IV

Е-Читанка са књижевнотеоријским појмовима за IV разред средње школе (Николић Љ., Милић Б.)

I ПРОУЧАВАЊЕ КЊИЖЕВНОГ ДЕЛА

1. Смисао и задаци проучавања књижевности

Миодраг Павловић: Научите пјесан (са тумачењем песме)

2. Књижевна култура

Исидора Секулић: O култури

3. Читалац, писац и књижевно дело

Иво Андрић: Читајући добре писце

Војислав Карановић: O читању поезије

4. Уметник и уметничко дело

Иво Андрић: Разговор са Гојом

5. Стварање књижевноуметничког дела и проучавање књижевности

Десанка Максимовић: Шта ли те спречи

Стеван Раичковић: Септембар

Бранко Миљковић: Свест о песми

6. Слојевита структура књижевноуметничког дела

СЛОЈ ЗВУЧАЊА // Народна лирска песма: Лијепи Иве

СЛОЈ ЗНАЧЕЊА // Васко Попа: Каленић

СЛОЈ СВЕТА ДЕЛА // Васко Попа: Манасија

СЛОЈ АСПЕКАТА (углова посматрања) // Миодраг Павловић: Почетак песме

7. Динамичка структура

Иво Андрић: Читајући један од великих класичних романа европских

Исидора Секулић: Уметност коју волим до заноса

8. Јединство структурних елемената књижевноуметничког дела

Васко Попа: Oчију твојих да није

II ПРИМЕНА МЕТОДОЛОШКИХ ПОСТУПАКА НА ДЕЛИМА ЗА ОБРАДУ

1. Десанка Максимовић: Тражим помиловање (избор)

Десанка Максимовић: Тражим помиловање // збирка песама

2. Васко Попа: Кора (избор)

3. Бранко Миљковић: Ватра и ништа (избор)

4. Бранко Ћопић: Башта сљезове боје (избор)

III САВРЕМЕНА КЊИЖЕВНОСТ

1. Савремена светска књижевност

Албер Ками: Странац (одломак)

Албер Ками: Странац // цео роман

Хорхе Луис Борхес: Чекање

2. Савремена српска књижевност

Стеван Раичковић: Камена успаванка (избор)

Миодраг Павловић: 87 песама (избор)

Антоније Исаковић: Кроз грање небо (одломци)

Столе Јанковић: Кроз грање небо (филм)

Михаило Лалић: Лелејска гора (одломак)

Иво Андрић: Проклета авлија (одломак)

Меша Селимовић: Дервиш и смрт (одломак)

Добрица Ћосић: Време смрти (одломци)

Страница је у изради!

Advertisements

ЗАВРШНИ ИСПИТ // Тестови и решења за школску 2016/2017. годину

ko 2016

Тестови и решења тестова са завршног испита на крају основног образовања и васпитања за школску 2016/2017. годину – Српски језик, математика и комбиновани тест

СРПСКИ ЈЕЗИК:

Тест из српског језика са завршног испита за ученике основних школа на крају основног образовања и васпитања за школску 2016/2017. годину можете преузети овде.

Решење теста из српског језика са завршног испита за ученике основних школа на крају основног образовања и васпитања за школску 2016/2017. годину можете преузети овде.

МАТЕМАТИКА:

Тест из математике са завршног испита за ученике основних школа на крају основног образовања и васпитања за школску 2016/2017. годину можете преузети овде.

Решење теста из математике са завршног испита за ученике основних школа на крају основног образовања и васпитања за школску 2016/2017. годину можете преузети овде.

КОМБИНОВАНИ ТЕСТ:

Комбиновани тест са пробног завршног испита за ученике основних школа на крају основног образовања и васпитања за школску 2016/2017. годину можете преузети овде.

Решење комбинованог теста са пробног завршног испита за ученике основних школа на крају основног образовања и васпитања за школску 2016/2017. годину можете преузети овде.

Advertisements

Пробни завршни испит // Тестови и решења тестова, школска 2016/2017. година

zbirke 2013

Тестови и решења тестова са пробног завршног испита на крају основног образовања и васпитања за школску 2016/2017. годину – Српски језик, математика и комбиновани тест

СРПСКИ ЈЕЗИК:

Тест из српског језика са пробног завршног испита за ученике основних школа на крају основног образовања и васпитања за школску 2016/2017. годину можете преузети на следећем линку.

Решење теста из српског језика са пробног завршног испита за ученике основних школа на крају основног образовања и васпитања за школску 2016/2017. годину можете преузети на следећем линку.

МАТЕМАТИКА:

Тест из математике са пробног завршног испита за ученике основних школа на крају основног образовања и васпитања за школску 2016/2017. годину можете преузети на следећем линку.

Решење теста из математике са пробног завршног испита за ученике основних школа на крају основног образовања и васпитања за школску 2016/2017. годину можете преузети на следећем линку.

КОМБИНОВАНИ ТЕСТ (природне и друштвене науке: физика, хемија, историја, географија и биологија):

Комбиновани тест са пробног завршног испита за ученике основних школа на крају основног образовања и васпитања за школску 2016/2017. годину можете преузети на следећем линку.

Решење комбинованог теста са пробног завршног испита за ученике основних школа на крају основног образовања и васпитања за школску 2016/2017. годину можете преузети на следећем линку.

Advertisements

Српски језик и језичка култура // Републичко такмичење – тестови и решења за школску 2016/2017. годину – ОШ и СШ

knjige

Тестови и решења тестова са Републичког такмичења из Српског језика и језичке културе за ученике основних и средњих школа за школску 2016/2017. годину

Основна школа (седми и осми разред):

Тестове и решења тестова са Републичког такмичења из Српског језика и језичке културе за ученике основних школа за школску 2016/2017. годину можете преузети на ЛИНКУ.

Средња школа:

Тестове и решења тестова са Републичког такмичења из Српског језика и језичке културе за ученике средњих школа за школску 2016/2017. годину можете преузети на ЛИНКУ.

Извор: Друштво за српски језик и књижевност Србије

Advertisements