Читанка IV

Е-Читанка са књижевнотеоријским појмовима за IV разред средње школе (Љ. Николић, Б. Милић)

I ПРОУЧАВАЊЕ КЊИЖЕВНОГ ДЕЛА

1. Смисао и задаци проучавања књижевности

Миодраг Павловић: Научите пјесан (са тумачењем песме)

2. Књижевна култура

Исидора Секулић: O култури

3. Читалац, писац и књижевно дело

Иво Андрић: Читајући добре писце

Војислав Карановић: O читању поезије

4. Уметник и уметничко дело

Иво Андрић: Разговор са Гојом

5. Стварање књижевноуметничког дела и проучавање књижевности

Десанка Максимовић: Шта ли те спречи

Стеван Раичковић: Септембар

Бранко Миљковић: Свест о песми

6. Слојевита структура књижевноуметничког дела

СЛОЈ ЗВУЧАЊА // Народна лирска песма: Лијепи Иве

СЛОЈ ЗНАЧЕЊА // Васко Попа: Каленић

СЛОЈ СВЕТА ДЕЛА // Васко Попа: Манасија

СЛОЈ АСПЕКАТА (углова посматрања) // Миодраг Павловић: Почетак песме

7. Динамичка структура

Иво Андрић: Читајући један од великих класичних романа европских

Исидора Секулић: Уметност коју волим до заноса

8. Јединство структурних елемената књижевноуметничког дела

Васко Попа: Oчију твојих да није

II ПРИМЕНА МЕТОДОЛОШКИХ ПОСТУПАКА НА ДЕЛИМА ЗА ОБРАДУ

1. Десанка Максимовић: Тражим помиловање (избор)

2. Васко Попа: Кора (избор)

3. Бранко Миљковић: Ватра и ништа (избор)

4. Бранко Ћопић: Башта сљезове боје (избор)

III САВРЕМЕНА КЊИЖЕВНОСТ

1. Савремена светска књижевност

Албер Ками: Странац (одломак)

Хорхе Луис Борхес: Чекање

2. Савремена српска књижевност

Стеван Раичковић: Камена успаванка (избор)

Миодраг Павловић: 87 песама (избор)

Антоније Исаковић: Кроз грање небо (одломци)

Столе Јанковић: Кроз грање небо (филм)

Михаило Лалић: Лелејска гора (одломак)

Иво Андрић: Проклета авлија (одломак)

Меша Селимовић: Дервиш и смрт (одломак)

Добрица Ћосић: Време смрти (одломци)

Страница је у изради!