Презентација / Милош Црњански

milos_crnjanski_citat

Милош Црњански (презентација)

Милош Црњански (Power Point Presentation)

           Милош Црњански (1893-1977) је био познати српски песник, романсијер, драмски писац, есејиста, критичар и теоретичар. Послератној модернистичкој генерацији даје снажан подстрек својим програмским чланцима и књигом поезије Лирика Итаке (1920). У тематици, стиху и тону ове збирке присутни су нови моменти: протест против рата, дефетизам (малодушност), демитологизација историјских и песничких вредности, употреба слободног стиха, нова изражајност. Црњански је творац суматраизма – правца у ком раскида са традицијом и устаљеним формама писања, истиче немир, преврат у речи, у осећању, у мишљењу, служи се слободним стихом… Мада је изразити лиричар, романима је изразио нарочити смисао за психолошку анализу јунака, стављајући тежиште на њихове унутрашње светове. Остварио је врхунске домете српске књижевности у међуратном раздобљу. Значајнија дела Милоша Црњанског су збирка песама Лирика Итаке, романи Сеобе, Друга књига Сеоба, Роман о Лондону, приповетке Приче о мушком, драме Тесла, мемоаре Ембахаде

Advertisements

Презентација / Вук Стефановић Караџић

vuk karadzic

Вук Стефановић Караџић (презентација)

Вук Стефановић Караџић (Power Point Presentation)

        Вук Стефановић Караџић (1787-1864) је био српски филолог, реформатор српског језика, сакупљач народних песама и писац првог речника српског језика. Вук је најзначајнија личност српске књижевности прве половине XIX века. Учествовао је у Првом српском устанку као писар и чиновник у Неготинској крајини, а након слома устанка преселио се у Беч, 1813. године. Ту је упознао Јернеја Копитара, цензора словенских књига, на чији је подстицај кренуо у прикупљање српских народних песама, реформу ћирилице и борбу за увођење народног језика у српску књижевност. Вуковим реформама у српски језик је уведен фонетски правопис, а српски језик је потиснуо славеносрпски језик који је у то време био језик образованих људи.