Пријемни испит за ученике основних школа / Тестови и решења за школску 2011/2012. годину

malamatura

Пробни завршни испит на крају основног образовања и васпитања за школску 2011/2012.. годину – Српски језик, математика и комбиновани тест (тестови и решења)

СРПСКИ ЈЕЗИК:

Тест са пробног завршног испита на крају основног образовања и васпитања за школску 2011/2012. годину / СРПСКИ ЈЕЗИК – ТЕСТ

Решење теста са пробног завршног испита на крају основног образовања и васпитања за школску 2011/2012. годину / СРПСКИ ЈЕЗИК – РЕШЕЊЕ ТЕСТА

МАТЕМАТИКА:

Тест са пробног завршног испита на крају основног образовања и васпитања за школску 2011/2012. годину / МАТЕМАТИКА – ТЕСТ

Решење теста са пробног завршног испита на крају основног образовања и васпитања за школску 2011/2012. годину / МАТЕМАТИКА – РЕШЕЊЕ ТЕСТА

КОМБИНОВАНИ ТЕСТ:

Тест са пробног завршног испита на крају основног образовања и васпитања за школску 2011/2012. годину / КОМБИНОВАНИ ТЕСТ

Решење теста са пробног завршног испита на крају основног образовања и васпитања за школску 2011/2012. годину / КОМБИНОВАНИ ТЕСТ – РЕШЕЊЕ ТЕСТА

Завршни испит на крају основног образовања и васпитања за школску 2011/2012. годину – Српски језик и математика (тестови и решења)

СРПСКИ ЈЕЗИК:

Тест са завршног испита на крају основног образовања и васпитања за школску 2011/2012. годину / СРПСКИ ЈЕЗИК – ТЕСТ

Решење теста са завршног испита на крају основног образовања и васпитања за школску 2011/2012. годину / СРПСКИ ЈЕЗИК – РЕШЕЊЕ ТЕСТА

МАТЕМАТИКА:

Тест са завршног испита на крају основног образовања и васпитања за школску 2011/2012. годину / МАТЕМАТИКА – ТЕСТ

Решење теста са завршног испита на крају основног образовања и васпитања за школску 2011/2012. годину / МАТЕМАТИКА – РЕШЕЊЕ ТЕСТА

Збирке задатака из српског језика и математике / Завршни испит, школска 2011/2012. година

SRPSKI

Збирке задатака из српског језика и математике за завршни испит у основном образовању и васпитању за школску 2011/2012. годину

СРПСКИ ЈЕЗИК: Збирка задатака из СРПСКОГ ЈЕЗИКА за завршни испит у основном образовању и васпитању за школску 2011/2012. годину

МАТЕМАТИКА: Збирка задатака из МАТЕМАТИКЕ за завршни испит у основном образовању и васпитању за школску 2011/2012. годину

Збирке задатака из српског језика и математике / Завршни испит, школска 2010/2011. година

PRIJEMNI ZBIRKE

Збирке задатака из српског језика и математике за завршни испит у основном образовању и васпитању за школску 2010/2011. годину

Збирка задатака из СРПСКОГ ЈЕЗИКА за завршни испит у основном образовању и васпитању за школску 2010/2011. годину

Збирка задатака из МАТЕМАТИКЕ за завршни испит у основном образовању и васпитању за школску 2010/2011. годину

Пријемни испит за ученике основних школа / Тестови и решења за школску 2010/2011. годину

prijemni-ispit-fakultet

Пробни завршни испит на крају основног образовања и васпитања за школску 2010/2011. годину – Српски језик и математика (тестови и решења)

СРПСКИ ЈЕЗИК

Тест са пробног завршног испита на крају основног образовања и васпитања за школску 2010/2011. годину / СРПСКИ ЈЕЗИК – ТЕСТ

Решење теста са пробног завршног испита на крају основног образовања и васпитања за школску 2010/2011. годину / СРПСКИ ЈЕЗИК – РЕШЕЊЕ ТЕСТА

МАТЕМАТИКА

Тест са пробног завршног испита на крају основног образовања и васпитања за школску 2010/2011. годину / МАТЕМАТИКА – ТЕСТ

Решење теста са пробног завршног испита на крају основног образовања и васпитања за школску 2010/2011. годину / МАТЕМАТИКА – РЕШЕЊЕ ТЕСТА

Завршни испит на крају основног образовања и васпитања за школску 2010/2011. годину – Српски језик и математика (тестови и решења)

СРПСКИ ЈЕЗИК

Тест са завршног испита на крају основног образовања и васпитања за школску 2010/2011. годину / СРПСКИ ЈЕЗИК – ТЕСТ

Решење теста са завршног испита на крају основног образовања и васпитања за школску 2010/2011. годину / СРПСКИ ЈЕЗИК – РЕШЕЊЕ ТЕСТА

МАТЕМАТИКА

Тест са завршног испита на крају основног образовања и васпитања за школску 2010/2011. годину / МАТЕМАТИКА – ТЕСТ

Решење теста са завршног испита на крају основног образовања и васпитања за школску 2010/2011. годину / МАТЕМАТИКА – РЕШЕЊЕ ТЕСТА